LOWER MOCK TEST 1 – KEY

1.   B            11.  D           21.  C           31.  D           41.  C

2.   C            12.  C           22.  A           32.  C           42.  A

3.   C            13.  A           23.  A            33.  A           43.  C

4.   C            14.  B           24.  D           34.  D          44.  A

5.   C            15.  D          25.  A            35.  C          45.  A

6.   A            16.  A           26.  B            36.  C          46.  A

7.   C            17.  D          27.  D           37.  A           47.  C

8.   C            18.  D          28.  A            38.  A           48.  A

9.   A            19.  C           29.  C           39.  D          49.  C

10. A            20.  D           30.  D           40.  A           50.  C

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...

Υποχρεωτικό Πεδίο

rating fields