LOWER MOCK TEST 2 – KEY

1.   D                11.  A                     21.  D                     31.  C                    41.  B

2.   B                12.  A                     22.  B                     32.  C                     42.  C

3.   A                13.  B                     23.  C                     33.  B                     43.  D

4.   A                14.  C                     24.  C                     34.  A                     44.  C

5.   C               15.  B                     25.  B                     35.  D                     45.  C

6.   D               16.  C                     26.  C                     36.  C                    46.  D

7.   C               17.  C                     27.  A                     37.  B                     47.  A

8.   D               18.  A                     28.  B                     38.  C                     48.  D

9.   B               19.  B                     29.  D                     39.  D                     49.  C

10. D              20.  C                     30.  B                     40.  A                      50.  D

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...

Υποχρεωτικό Πεδίο

rating fields