ΜΕΛΗ ALTE

ΜΕΛΗ ALTE

Αγγλία  University of Cambridge Esol Examinations

Γαλλία  Centre international d’ Etudes Pedagogique

Γερμανία  Goethe Institut

Ισπανία Instituto Cervantes

Ιταλία  Universita per stranieri di Perugia

Εκτός από τα μέλη της ALTE, εξετάσεις γλωσσομάθειας διοργανώνουν και άλλα πανεπιστήμια, ινστιτούτα ή κρατικοί φορείς. Παραθέτουμε πιο κάτω τα κυριότερα από αυτά:

[data_table table_title=”” table_desc=”” heading_row_desc=”” headings=”empty|Επίπεδο γνώσεων”]
[data_table_row bg=”1″ row_desc=”Εξεταστικός Φορέας” values=”Β1|Β2|C1|C2″][data_table_row bg=”1″ row_desc=”Michigan Exams” values=”BCCE|ECCE|ALCE|ECPE”][data_table_row bg=”1″ row_desc=”T.O.E.I.C.” values=”450 – 500|505 – 780|785 -900|900 και άνω”]
[data_table_row bg=”1″ row_desc=”EDEXEL” values=”Level 2|Level 3|Level 4|Level 5″][data_table_row bg=”1″ row_desc=”Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας για Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά” values=”Β1|Β2|Γ1|Γ2″]
[data_table_row bg=”1″ row_desc=”Πανεπιστήμιο Σορβόννης” values=”|Sorbonne B2|Sorbonne C1|Sorbonne C2″]
[data_table_row bg=”1″ row_desc=”Πανεπιστήμιο Λιέγης” values=”TFLF B1|TFLF B2|TFLF C1|TFLF C2″]
[/data_table]

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...

Υποχρεωτικό Πεδίο

rating fields