Project Category: Helpfull Tips

Χρήσιμες συμβουλές (tips) | ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Εγκαινιάζουμε την νέα μας στήλη με χρήσιμες συμβουλές  tips  για όλους τους Αγγλομαθείς ( EnglishLearners). Η στήλη μας θα περιέχει tips για την κατάλληλη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε πρακτικό επίπεδο ( functionallanguage). Όταν γράφουμε μια έκθεση ακαδημαϊκού τύπου, θα πρέπει να αποφεύγουμε εκφράσεις που θεωρούνται ανεπίσημες (informal) Για παράδειγμα: “ Kids will get bad marks” Αντί να χρησιμοποιήσουμε  “get”  και “bad “  που είναι   informal λέξεις θα μπορούσαμε να γράψουμε : “ Kids will receive poor marks” Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε έμπρακτη χρήση του προχωρημένου λεξιλογίου (advancedvocabulary) που μαθαίνουμε μέσω βιβλίων ή άρθρων καθώς και να δείξουμε στον εξεταστή (examiner)  ότι έχουμε μια άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Read More

Τμήματα Ισπανικών A1 – Β2 (Intermedio)

Ισπανικά (Intermedio) Τμήματα Ισπανικών A1 – Β2 (Intermedio) Πιστοποιούν την καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, όπου ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει τις βασικές ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, καθώς και συζητήσεις σχετικά με ζητήματα ειδικότητάς του. Μπορεί επίσης να συνδιαλαγεί  με μεγαλύτερη άνεση και αυθορμητισμό χρησιμοποιώντας όλο το εύρος της γραμματικής της Ισπανικής γλώσσας. Μπορεί τέλος, να παραγάγει λεπτομερές κείμενο για μεγάλο φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών. Διάρκεια σπουδών:  9-12 Μήνες Πρόγραμμα μαθημάτων: 4-6 ώρες / εβδομάδα και επιπλέον test προσομοίωσης […]

Read More

IELTS READING TIPS – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

Don’t over-use linking phrases. Use them sensibly where they are needed. Don’t try to be clever by using more unusual words and phrases, you’ll probably misuse them and get a lower score. Don’t use the same phrases again and again. Don’t try to learn long lists of phrases because you only need a few for your answer in the test. The examiner is looking for a variety of phrases, so just make sure you keep it simple. Don’t confuse words and phrases that link ideas between sentences or paragraphs with those that link within the same sentence. ΑΓΓΛΙΚΑ IELTS READING […]

Read More

IELTS READING TIPS – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

Ο επίλογος είναι συνήθως μια περίληψη των όσων προηγήθηκαν.  Ανάλογα με την περίσταση μπορεί να περιέχει: Μια αναφοράγιαμελλοντική επαφή, π.χ. I am looking forward to hearing from you soon. Το αποτέλεσμα που αναμένουμε σύμφωνα με αυτό  που προτείναμε π.χ. If you follow my advice, you will feel much healthier. Μια ελπίδα ότι βοήθησες, π.χ. I hope this will be of help to you.

Read More

IELTS READING TIPS – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

IELTS READING – ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ It is essential that you write your answers on the answer sheet. Nothing you write on the question paper will be marked. You may write your answers on the question paper and transfer them to the answer sheet before the end of the test if you like. However, it is important to note that you will not be given extra time to do this.You must write your answers in pencil. IELTS READING

Read More

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Α.  TOPIC SENTENCE (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ) Είναι συνήθως η πρώτη πρόταση και διευκρινίζει το θέμα που θα αναπτυχθεί στην παράγραφο.  Είναι δηλαδή σαν μια περίληψη της παραγράφου. B.  SUPPORTING SENTENCES Explanation (επεξήγηση) αποτελείται από 1-2 προτάσεις που εξηγούν καλύτερα τη θεματική πρόταση Example (παράδειγμα) ‘First of all, shopping on line is more convenient.  You don’t have to leave the house and your shopping is delivered to your home.  That way you can avoid waiting in queues’

Read More

IELTS READING – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΛΕΞΕΩΝ

do not worry if there is a word that you do not understand – you may not need to use it if the question asks you to complete the note ‘in the…’ and the correct answer is ‘evening’, just use ‘evening’ as your answer; note that ‘in the evening’ would be incorrect pay attention to the word limit; for example, if you are asked to complete a sentence using no more than two words, if the correct answer is ‘silk shirt’, the answer ‘shirt made of silk’ would be incorrect IELTS READING

Read More

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | GENERAL SPEAKING TIPS | TIPS

Ακολούθησε τα τρία βασικά βήματα Ξεκίνησε με μια εισαγωγική πρόταση Ανέλυσε το πρώτο στοιχείο το οποίο αντιπροσωπεύει την άποψή σου. Δώσε ένα παράδειγμα το οποίο θα επεξηγεί το προαναφερθέν στοιχείο. Π.χ. I believe that in today’s society employees have to face more complex problems than the past decades.  The demands of today’s market are increasing continuously and on a high speed.  For instance, computer technology is racing and in many cases it is really hard to follow every single of its achievements. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Read More

IELTS: READING STRATEGIES

If the fact is clearly written in the reading, you would write “TRUE. Only write “TRUE “if with your eyes, you read it, and you see it in the fact. So, how do you know if it is “true”, “false” or “not given? «First, read the statement.” Cybercrime is on the rise”. You should underline any keywords. Then, you go back to the reading passage, and you quickly scan for these words or synonyms. Sometimes you will see words like “some “, “all”, “never “, and “sometimes be careful with these words. because if it says:”Some people in Canada like […]

Read More
Back to top