ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | Σύνταξη του ρήματος make

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουμε στη σύνταξη του ρήματος make, όταν αυτό σημαίνει “αναγκάζω”, καθώς αυτή επηρεάζεται από τη φωνή στην οποία βρίσκεται το ρήμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ενεργητική φωνή (active voice): make + Bare Infinitive

made him apologise

Παθητική φωνή (passive voice): make + Full Infinitive

He was made to apologise

Back to top