PROFICIENCY MICHIGAN

Young-adult-casual-group

Κάνε κράτηση στο

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

30% Έκπτωση για λίγες μέρες ακόμα!!

 • Υποτροφία β’ ξένης γλώσσας (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ)
 • Και όλα αυτά με ευέλικτα ωράρια πρωι απόγευμα βράδυ σε ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ!!

Μεγαλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Αγγλικών ECPE.

90% επιτυχία στις εξετάσεις Michigan Proficiency ECPE Μαΐου 2019!

90% επιτυχία στις εξετάσεις Michigan Proficiency Μαΐου 2018!

80% επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency Michigan Μαΐου 2017

95% επιτυχία στις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2016 και

94% επιτυχία στις εξετάσεις Μαΐου 2016.

Μαθήματα Αγγλικών για ενήλικες.

100% Επιτυχία στις εξετάσεις Αγγλικών ECPE Μαίου 2015

Εξειδίκευση στην προετοιμασία για τις εξετάσεις ECPE.

Ευέλικτα ωράρια πρωί-απόγευμα-βράδυ σε ολιγομελή τμήματα.

Εκπτώσεις διδάκτρων & Υποτροφία Β’ ξένης γλώσσας.

Για την ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ β’ ξένης γλώσσας μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Proficiency Michigan για ενήλικες

PROFICIENCY EXPERTS

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Proficiency Michigan (ECPE)


Είναι ιδανική επιλογή για όσους έχουν λάβει μέρος στο παρελθόν σε εξετάσεις του συγκεκριμένου πανεπιστημίου (π.χ. Michigan Lower-ECCE) και σε σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά  για το ECPE MICHIGAN PROFICIENCY.

Πιστοποιεί την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (excellent knowledge) και παρέχει τη δυνατότητα στους κατόχους των αντίστοιχων πιστοποιητικών να αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το συγκεκριμένο επίπεδο πριμοδοτείται από τον ΑΣΕΠ με 70 μόρια. Επίσης τα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency δίνουν ένα επιπλέον εφόδιο στην αγορά εργασίας.Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, οι χαρακτηριζόμενοι ως ικανοί χρήστες τελειώνοντας τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ proficiency michigan είναι σε θέση

 • να επικοινωνούν σε άριστο επίπεδο πάνω σε πολύπλοκα και σύνθετα ζητήματα
 • να κατανοούν και να επεξεργάζονται με μεγάλη άνεση προφορικές και γραπτές πηγές
 • να συνθέτουν και να εκφράζουν επιχειρήματα που αφορούν πολύπλοκα, επαγγελματικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά θέματα

 

ΤΜΗΜΑΤΑ MICHIGAN ECPE ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Tα τμήματα Αγγλικών Proficiency Γ2 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΤΖΑΝΕΤΟΣ απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους που γλωσσικά βρίσκονται σε σχετικά καλό επίπεδο και έχουν κενά στη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας.(Σπουδαστές που είχαν παρακολουθήσει πρόγραμμα Β2 στο παρελθόν και δεν είχαν δώσει εξετάσεις ή σπουδαστές που είχαν πιστοποιήσει το επίπεδο B2-Lower σε σχετικά πρόσφατες εξετάσεις.) και που θέλουν είτε να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με το MICHIGAN PROFICIENCY ECPE είτε να βελτιώσουν το επίπεδό τους στην Αγγλική γλώσσα και να στραφούν έπειτα σε εξετάσεις τύπου IELTS ecc.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ MICHIGAN PROFICIENCY (REVISION COURSES)

Στόχος του κέντρου μας είναι ο σχηματισμός ομοιογενών τμημάτων όπου οι σπουδαστές θα ξεκινούν από μια κοινή γνωστική αφετηρία.

Για το σκοπό αυτό πρίν από τις φθινοπωρινές ή τις χειμερινές ενάρξεις λειτουργούν εντελώς Δωρεάν (καταβάλλεται μόνο η εγγραφή) προπαρασκευαστικά τμήματα (grammar analysis) που περιέχουν αναλυτικά:

 1. A thorough revision of the Pronouns and Possessives
 2. An extensive presentation of the use and rules of the Articles
 3. A general introduction to the theory of Nouns
 4. A detailed analysis of the Prepositions
 5. A careful study of the basic Subordinate Clauses (Time Clauses, Clauses of Concession, Clauses of Purpose)
 6. A direct Comparison of some words easily confused
 7. A useful reminder of the question tags

 

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ MICHIGAN ECPE

Η βασική προετοιμασία για το επίπεδο C2 PROFICIENCY διαρκεί 8 μήνες με 6 ώρες την εβδομάδα με καθηγητή και επιπλέον 10 tests προσομοίωσης(mock tests) σε μέρες και ώρες εκτός ωραρίου μαθήματος. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των exam skills,την ανάλυση και την εξάσκηση, σε όλα τα επιμέρους θέματα της εξέτασης (gcvr-writing-listening-speaking).

Τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Michigan Proficiency πατήστε εδώ.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΖΑΝΕΤΟΣ στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται ο σπουδαστής και μέλημά μας είναι  από τη μία να του μεταδώσουμε τις σωστές βάσεις για τη γλώσσα που έχει επιλέξει και από την άλλη να του προσφέρουμε μία εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού επιπέδου, πάντα στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης καθηγητή –μαθητή.

Οι σωστή προσέγγιση σε μια ξένη γλώσσα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι η κατανόηση της γραμματικής σε βάθος, που βοηθά να μιλάμε σωστά και να απλοποιούμε με αυτόν τον τρόπο όλες τις πιθανές δοκιμασίες που είναι αλληλένδετες με τη γραμματική, όπως π.χ. το Speaking part ή το Writing section.

Για παράδειγμα κάτοχος Β2 Lower που απέχει 5 χρόνια από την εκπαιδευτική διαδικασία των Αγγλικών και ζητά να πάρει πιστοποίηση επιπέδου Proficiency είναι βέβαιο ότι χρειάζεται όχι μόνο το χτίσιμο ενός πλούσιου λεξιλογίου, αλλά και τη σε βάθος κατανόηση της γραμματικής των Αγγλικών με τη μορφή αναλυτικής παράδοσης – επανάληψης από το μηδέν .Η παραπάνω εκπαιδευτική λογική ΔΕΝ είναι αυτονόητη παντού.

Οι πολύ χαμηλές τιμές έχουν παρασύρει την ποιότητα σπουδών και πλέον γίνεται λόγος για τμήματα υπεράριθμα, όπoυ ο καθηγητής επιβλέπει μια διαδικασία που ξεκινά με practice tests …

Η επινόηση του παραπάνω τύπου μαθήματος είναι το άλλοθι για τμήματα αγνώστου κάθε φορά αριθμού μαθητών και μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι περισσότερο “καθοδήγηση”, παρά πραγματική εκμάθηση.

 

Επιγραμματικά λοιπόν επιλέγω το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΖΑΝΕΤΟΣ γιατί έχει

 • Άριστους καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα
 • Επιτυχία άνω του 95% στις εξετάσεις ECPE  με την πρώτη φορά χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς μαθητών.
 • Δυνατότητα δωρεάν επαναληπτικών μαθημάτων.
 • Συγκρότηση ολιγομελών και ομοιογενών τμημάτων.
 • Δυνατότητα εναλλάξ παρακολούθησης(τα τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά συμβαδίζουν απόλυτα)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης συνδυαστικού προγράμματος( flexible choice) που δίνει την δυνατότητα εξέτασης σε 2 πιστοποιήσεις(Michigan ecce και Msu celp) περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανότητα αποτυχίας.
 • Προσιτά δίδακτρα
 • Δυνατότητα Δωρεάν Υποτροφίας β’ ξένης γλώσσας Δες εδώ.
 • Δυνατότητα εγγύησης σπουδών Δες εδώ.

 

 “Δίνεται η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο μας, με μεγάλη έκπτωση για φοιτητές, και ανέργους, καθώς και κλειστών group 3-5 ατόμων σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο των σπουδαστών μας.”

 

 

—————————————————————————-

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη  φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ  και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

———————————————————————————–

Δείτε από την λίστα αναλυτικά τα τμήματα Αγγλικών ενηλίκων ανάλογα με το επίπεδο:

Δείτε επίσης ΕΔΩ τις υποτροφίες μας, επίσης ΕΔΩ την Εγγύηση σπουδών – 2η ευκαιρία που δίνουμε στους σπουδαστές μας!

 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

LOWER PLACEMENT TEST

ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ!

LOWER PLACEMENT TEST

Click Here

PROFICIENCY PLACEMENT TEST

ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ!

PROFICIENCY PLACEMENT TEST

Click Here

Ποσοστά επιτυχίας άνω του 90% στις εξετάσεις

Συγχαρητήρια σε όλους τους σπουδαστές μας, που μας χαρίζουν σταθερά κάθε χρόνο  ποσοστά επιτυχίας άνω του 90% στις εξετάσεις του MICHIGAN PROFICIENCY και ECPE – MSU, σε χρόνο ρεκόρ (8μηνη προετοιμασία), χωρίς αποκλεισμούς και παρατάσεις σπουδών!!

ΑΓΓΛΙΚΑ ONLINE

ΓΑΛΛΙΚΑ ONLINE

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ONLINE

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ONLINE

ΙΤΑΛΙΚΑ ONLINE

Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Email

info [at] tzanetos.eu

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 Τζωρτζ 26 Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Τ.Κ. 106 82.