Μέλη ALTE

Αγγλία  University of Cambridge Esol Examinations

Γαλλία  Centre international d’ Etudes Pedagogique

Γερμανία  Goethe Institut

Ισπανία Instituto Cervantes

Ιταλία  Universita per stranieri di Perugia

Εκτός από τα μέλη της ALTE, εξετάσεις γλωσσομάθειας διοργανώνουν και άλλα πανεπιστήμια, ινστιτούτα ή κρατικοί φορείς. Παραθέτουμε πιο κάτω τα κυριότερα από αυτά:

Επίπεδο γνώσεων
Εξεταστικός ΦορέαςΒ1Β2C1C2
Michigan ExamsBCCEECCEALCEECPE
T.O.E.I.C.450 – 500505 – 780785 -900900 και άνω
EDEXELLevel 2Level 3Level 4Level 5
Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας για Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, ΙσπανικάΒ1Β2Γ1Γ2
Πανεπιστήμιο ΣορβόννηςSorbonne B2Sorbonne C1Sorbonne C2
Πανεπιστήμιο ΛιέγηςTFLF B1TFLF B2TFLF C1TFLF C2

 

Back to top