ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ο σπουδαστής που επιλέγει το κέντρο ξένων γλωσσών Τζανέτος έχει την δυνατότητα φοίτησης σε δεύτερη ξένη γλώσσα δωρεάν

Υποτροφίες δεύτερης ξένης γλώσσας

Ο σπουδαστής που επιλέγει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΤΖΑΝΕΤΟΣ έχει δικαίωμα σε δωρεάν φοίτηση δεύτερης ξένης γλώσσας, πλην της Αγγλικής, για έναν πλήρη κύκλο σπουδών πρώτου επιπέδου – A1.

Έτσι, με ένα συμβολικό κόστος εγγραφής για το τετράμηνο, ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με τη γλώσσα της αρεσκείας του, μαθαίνει τη βασική γραμματική της και αποφασίζει ο ίδιος για τη συνέχιση (ή όχι) της εκπαίδευσής του.

Οι υποτροφίες δεύτερης ξένης γλώσσας ισχύουν για 6 χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής του σπουδαστή και μπορούν να μεταβιβασθούν σε συγγενικά πρόσωπα.

Back to top